De Zandstuve

Column door Jerry Blekkenhorst

Kerst vieren we samen, zo doen we dat al jaren bij de Zandstuve. Als familiebedrijf zijn wij namelijk gesloten tijdens de feestdagen. Dit is gekomen vanuit het idee dat onze medewerkers thuis horen te zijn bij hun gezinnen. Juist met kerst waarin de verbinding met elkaar, het samenzijn, centraal staat. Maar met het begrip ‘samen’ is tegenwoordig iets aan de hand. Het is niet meer zoals vroeger, want wij leven in een maatschappij waarin het individu steeds meer vrijheid en ruimte nodig heeft. De recente beelden van overvolle winkelstraten zijn hiervan het bewijs. Maar het laat ook zien dat er een oneerlijk speelveld is, want we zouden corona ‘samen’ onder controle krijgen. En in de verschillende speeches van bewindspersonen die de laatste tijd gingen over ‘solidariteit’ ging het ook over samen leven.

In Nederland bevinden we ons al een tijd lang in een moraliteitscrisis (Pieter Omtzigt red.). Met moraliteit wordt bedoeld de normen en waarden die wij hebben geleerd om samen te leven op een manier dat we rekening houden met elkaars gevoelens, gewoonten en denkwijzen. De moraal is voor iedereen anders en dat mag, want we zijn allemaal kind geweest en hebben onszelf op een bepaalde manier geprogrammeerd. Niet iedereen denkt en doet hetzelfde en je kunt het er mee eens zijn of niet, het maakt ons uniek. Daarom moet er ook ruimte zijn voor iedere afzonderlijke overtuiging, want we leven in vrijheid samen en maar is dat zo?

Maar waar ging het mis? Filosofen, wetenschappers en psychiaters publiceren, meer dan ooit, artikelen die gaan over ons gedrag. Over ons verlangen naar meer en naar zingeving. Het ik-gedrag dat we onszelf hebben aangeleerd. Me, myself and I. Want, als je alleen maar met jezelf bezig bent, is er onvoldoende ruimte voor de ander. Tuurlijk, de kracht zit in het individu, maar wie ben jij zonder de ander? We zijn elkaar dus nodig. Nodig om gelukkig te worden, te zijn en te blijven. Maar ons ik-gedrag staat het samen soms in de weg. Dat zorgt dat we de ander onvoldoende zien. Echt contact maken doe je samen zonder tussenkomst van een smartphone. En vanuit het contact worden relaties in stand gehouden die als voeding dienen voor een gelukkig en gezond leven.

En dan kom je al snel op de vraag: hoe heeft het zover kunnen komen? Want we leven in een van de meest welvarende landen, maar toch zijn de wachtlijsten in de GGZ nergens zo hoog, krijgen jongeren al vroeg te maken met een burn-out en voelen we ons steeds vaker eenzaam. Wat maakt eigenlijk dan we dit ik-gedrag steeds vaker vertonen? En waarom is ‘samen’ zo moeilijk op te brengen? Wat zorgt ervoor dat ‘echt’ contact maken anno 2020 steeds moeilijker wordt? Wat creëert die leegte in onze samenleving? Ook daar zijn meerdere onderzoeken over gepubliceerd. De manier waarop we socialiseren, een terugtrekkende en falende overheid die te veel vertrouwt op de zelfredzaamheid van het individu, de globalisering of het marktdenken. De ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar zijn zo snel gegaan dat ze inmiddels zijn doorgedrongen tot in onze woonkamer, ons privédomein. Daar waar je samen bent met familie en vrienden ontvangt.

Kerst 2020 wordt overschaduwd door corona, maar ook door een groot aantal problemen en systeemverstoringen dat ons als inwoner van Nederland verdeelt. We leven in een tijd waarin verharding en polarisering aan de orde van de dag zijn. Angst en onmacht dringen door tot in onze woonkamers, daar waar we samen zijn. Als individuen lopen we tegen een aantal cruciale grenzen aan. Grenzen die wij ‘samen’ zouden moeten bewaken zoals de sterk geïndividualiseerde maatschappij en het (politieke) leiderschap dat nieuw elan behoeft. Samen hebben we een doel en dat is een gelukkig en gezond leven leiden, laten we er dan ook samen voor zorgen dat we elkaar blijven zien. En laten we de smartphone iets vaker op mute staan, zodat de het samen zijn ook daadwerkelijk kunnen beleven?

Onze medewerkers zijn met kerst thuis, samen met hun families. Wij wensen hen en jullie allen, ondanks de schaduwen die kerst dit jaar overheersen, een betekenisvolle tijd toe.

Wilt u ons helpen? Wij sturen u graag vrijblijvend onze feestdagen brochure toe of klikt u hier om de brochure direct te bekijken.

Naast onze december aanbod staan wij voor u klaar met onze heerlijke afhaalgerechten. Meer informatie vindt u door hier te klikken.